Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Voditelj pododsjeka za financije

Objavljeno: 11. prosinca 2019.

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18.,112/19 dalje: ZSN LP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. od 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017. , od 4. prosinca 2017., 27. prosinca 2017., 29. ožujka 2017., 29.ožujka 2018., 17.listopada 2018., 23.studenog 2018. , 11.travnja 2019., 1.srpnja 2019, 20.rujna 2019. i 1.listopada 2019.godine pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za financije i računovodstvo na radno mjesto :

-  Voditelj pododsjeka za financije
- 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno vrijeme
  radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (privremena nesposobnost za rad i korištenje rodiljnog dopusta)

 

Prilog:


Poveznice: