Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja pješačko -biciklističke staze i biciklističke trake u Mrsunjskoj ulici

Objavljeno: 17. rujna 2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 3191/1; k.o . Brodski Varo š (Slavonski Brod Mrsunjska ulica).


II. Uvid u spis predmeta mo že se izvršiti dana 24.09.2019 u 14:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)