Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja pješačko - biciklističke staze u Splitskoj ulici

Objavljeno: 02. listopada 2019.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

na postojećim građevnim česticama 3082, 3080, 3077; k.o . Brodski Varoš (Slavonski Brod Splitska ulica

II. Uvid u spis predmeta mo že se izvršiti dana 11.10.2019 u 09:30 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)