Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga građana u 2015. godini

Objavljeno: 23. rujna 2014.

Ovim putem pozivamo udruge građana, koje djeluju na području grada Slavonskog Broda, da svoje projekte/programe prijave na Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga građana iz proračuna Grada Slavonskog Broda u 2015. godini. Natječaj je otvoren do 1. studenoga 2014., a prijave se dostavljaju poštom ili predajom u Pisarnicu Gradske uprave na adresu:
Grad Slavonski Brod,
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod
S naznakom „Natječaj za financiranje udruga građana“.


- Javni natječaj za financiranje projekata/ programa udruga građana iz Proračuna Grada Slavonskog Broda u 2015. godini
- Obrazac za prijavu projekata/programa udruga građana za 2015. godinu (pdf)
- Obrazac za prijavu projekata/programa udruga građana za 2015. godinu (doc)