Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Objavljeno: 15. listopada 2014.

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11), gradonačelnik Grada Slavonskog Broda raspisao je javni natječaj, objavljen u Narodnim novinama broj 121 od 15. listopada 2014. godine, za imenovanje pročelnika  Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada  Slavonskog Broda - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,
 
Sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi:

- UPUTE i OBAVIJESTI KANDIDATIMA (pdf)