Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u glavni projekt, radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole

Objavljeno: 17. veljače 2015.

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: UP/1- 361-03/15-01/9
URBROJ: 2178/01-10-14-05
Slavonski Brod, 17. veljače 2015. godine

Javni poziv za uvid u glavni projekt, radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole (pdf)

Ovaj Upravni odjel zaprimio je zahtjev AUTO WILL d.o.o. IZ ZAGREBA, ZAGREBAČKA AVENIJA 100, PO OPUNOMOĆENIKU FERHATU ŠEHRIĆU IZ SLAVONSKOG BRODA, KNEZA
TRPIMIRA 12, za izdavanje gore navedenog akta za zahvat u prostoru: IZGRADNJA AUTO SALONA SA SERVISOM VOZILA I SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA, na zemljištu k.č.br. 2075, k.o. Slavonski
Brod u Slavonskom Brodu.