Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda

Objavljeno: 27. veljače 2015.

Javni poziv
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada
Grada Slavonskog Broda


Grad Slavonski Brod dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled grada Slavonskog Broda, a poglavito za osobite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanju čovjekova okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. Javna priznanja i nagrade dodjeljuju se onima koji su svojim osobnim uspjesima u radu i djelovanju pridonijeli razvoju i boljitku grada Slavonskog Broda, promicanju njegovih vrijednosti, položaja i ugleda u zemlji i svijetu.

Javna priznanja Grada Slavonskog Broda su:

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada mogu dati sve fizičke i pravne osobe. Uz prijavu ili prijedlog za dodjelu javnog priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda  predlagatelji su dužni obrazložiti prijedlog, prikupiti i priložiti sve potrebne podatke i dokumentaciju kojom se mogu potkrijepiti činjenice navedene u prijedlogu.

Prijedlozi za dobitnike javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda primaju se u roku od 30 dana od objave ovog Javnog poziva (od dana 27. veljače 2015. godine, zaključno s danom 30. ožujka 2015. godine), a odluka o dobitnicima javnih priznanja i nagrada donosi se na sjednici Gradskog vijeća najmanje 15 dana prije Dana Grada, 16. svibnja 2015. godine.

 

- Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda (pdf)