Javni pozivi i natječaji

Poziv na iskaz interesa za korištenje socijalne usluge pomoći u kući za starije osobe

Objavljeno: 15. travnja 2015.

Grad Slavonski Brod - Upravni odjel za društvene djelatnosti objavljuje poziv za iskaz interesa za korištenje socijalne usluge pomoći u kući za starije i nemoćne osobe
Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području grada Slavonskog Broda starije od 65 godina života ili osobe kojima je zbog trajnih promjena zdravstvenog stanja prijeko potrebna pomoć druge osobe

POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE
SOCIJALNE USLUGE POMOĆI U KUĆI ZA STARIJE OSOBE

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda  objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za korištenje socijalne usluge pomoći u kući.
Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanjem potreba starih i nemoćnih stanovnika grada Slavonskog Broda za organiziranom skrbi kroz program „Pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama“

1.   Tko se može prijaviti
Na poziv za iskaz interesa za korištenje socijalne usluge pomoći u kući mogu se prijaviti:

2.   Koje se usluge pružaju

3.   Rokovi  i način prijave
Zainteresirane osobe za korištenje usluge pomoći u kući prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom, osobno ili e-mailom, isključivo na propisanom Obrascu za prijavu.
Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

 Rok za dostavu prijava je 30. travnja 2015. godine

4.  Popis dokumenata koje je potrebno dostaviti uz propisani obrazac


Kontakt telefoni za sve dodatne informacije: 035/217-085; 035/217-087


- Obrazac
(pdf)