Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - Ulica Mie Čorak Slavenski

Objavljeno: 05. svibnja 2015.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevne infrastrukturne namjene - Ulica Mie Čorak Slavenski (pdf)