Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Objavljeno: 09. srpnja 2015.

Na temelju odredbi članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i  61/11. dalje : ZSNLP(R)S ) privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijem  u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto

- upravni referent 1 - komunalni redar (pdf)

Upute i obavijesti kandidatima (pdf)