Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Objavljeno: 03. rujna 2015.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda, raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme
(NN br. 94 od 02.09.2015.)

u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo na radno mjesto

- viši stručni suradnik 1 – za tehničke poslove
      - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)