fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12., 120/12.) Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

1.    VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
Razina obrazovanja: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 1

2.    VIŠI STRUČNI SURADNIK 1  ZA KATASTAR I GRUNTOVNICU
Razina obrazovanja: magistar struke ili stručni specijalist geodetske struke
Broj izvršitelja: 1

3.    VIŠI STRUČNI REFERENT 1 ZA GOSPODARSTVO
Razina obrazovanja: Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske struke
Broj izvršitelja: 1

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOMUNALNO REDARSTVO

4.    VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRAVNE POSLOVE
Razina obrazovanja: Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 2

5.    Viši stručni referent 1 za komunalno gospodarstvo
Razina obrazovanja: Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke
Broj izvršitelja: 1

6.    Upravni referent 1- komunalni redar
Razina obrazovanja: SSS tehničke  struke
Broj izvršitelja: 3

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

7.    VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE
Razina obrazovanja: Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
Broj izvršitelja: 2

8.    VIŠI STRUČNI REFERENT 1 ZA FINANCIJE
Razina obrazovanja: Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke
Broj izvršitelja: 2

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠ

9.    SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 ZA IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Razina obrazovanja: Magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke
Broj izvršitelja: 2

10.    SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 ZA PRAVNE POSLOVE I POSLOVE IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Razina obrazovanja: Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 2

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

11.    VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL
Razina obrazovanja: Magistar struke ili stručni specijalist novinarstva
Broj izvršitelja: 1


Oglas je otvoren od 14. rujna  do  22. rujna 2015. godine.

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti životopis, presliku domovnice i presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Po provedenom oglasu izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Pisanu zamolbu dostavlja se na adresu Vukovarska 1, Slavonski Brod.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit