Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u glavni projekt, radi izjašnjenja u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole

Objavljeno: 24. rujna 2015.

Javni poziv za uvid u glavni projekt, radi izjašnjenja u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole (pdf)

Ovaj Upravni odjel zaprimio je zahtjev HRVATSKIH CESTA d.o.o. IZ ZAGREBA, VONČININA 3, PO OPUNOMOĆENIKU INSTITUT IGH d.d. IZ ZAGREBA, J. RAKUŠE 1, za izdavanje gore navedenog akta za zahvat u prostoru: IZGRADNJA OBJEKTA NA KRIŽANJU ŽELJEZNIČKE PRUGE I DRŽAVNE CESTE D423 U SLAVONSKOM BRODU, na zemljištu k.č . br. 3050, 4884, 5024/2, 5024/3, 5022, 5020, 5021, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Osječka ulica)