Javni pozivi i natječaji

Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 – ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Razina obrazovanja: magistar struke ili stručni specijalist pedagoške, socijalne ili sociološke struke
Broj izvršitelja: 1

2. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 – ZA ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠPORT
Razina obrazovanja: magistar struke ili stručni specijalist humanističke, pedagoške ili sociološke struke
Broj izvršitelja: 1

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

1.  SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 – ZA IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Razina obrazovanja:  magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke
Broj izvršitelja: 2

2. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 – ZA PRAVNE POSLOVE  I POSLOVE IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Razina obrazovanja:  magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 2

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOMUNALNO REDARSTVO

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1- ZA PRAVNE POSLOVE
Razina obrazovanja:  magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 2

2.  UPRAVNI REFERENT 1- KOMUNALNI REDAR
Razina obrazovanja:  srednja stručna sprema tehničke struke
Broj izvršitelja: 1

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

1.  VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 – ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL
Razina obrazovanja:  magistar struke ili stručni specijalist novinarstva, odnosa s javnostima, politologije, komunikologije ili srodne struke
Broj izvršitelja: 1

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

1.  VIŠI STRUČNI SURADNIK 1- ZA KATASTAR I GRUNTOVNICU
Razina obrazovanja:  magistar struke ili stručni specijalist geodetske struke
Broj izvršitelja: 1

Oglas je otvoren od 27. studenog 2015. godine do 5. prosinca 2015. godine.  

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod (s naznakom)   „oglas: stručno osposobljavanje - ne otvarati“.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa