Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Objavljeno: 01. prosinca 2015.

Jozić Željka
35000 SLAVONSKI BROD,
A.Štampara 47- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine, izgradnja kolnika infrastrukturne namjene, prometnog sustava - izgradnja kolnika na katastarskoj čestici k . č. br. 3271 , k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica A.Štampara).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09. 12.2015. u 09:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, soba 32.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika , a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)