Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u glavni projekt, radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole

Objavljeno: 08. veljače 2016.

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Javni poziv za uvid u glavni projekt, radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole (pdf)

Ovaj Upravni odjel zaprimio je zahtjev GRADA SLAVONSKOG BRODA, OIB:58007872049 VUKOVARSKA 1, SLAVONSKI BROD, za izdavanje gore navedenog akta za zahvat u prostoru: DOGRADNJA ŠKOLSKE ZGRADE-DVODJELNA ŠKOLSKO-ŠPORTSKA DVORANA I PARCELACIJA na k.č.br. 2317/9 i 2317/45, k.o. Slavonski Brod, Ulica Franje Kuhača.