Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Objavljeno: 18. svibnja 2016.

Na temelju odredbi članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11. dalje : ZSNLP(R)S )
pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda objavljuje

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto
- viši stručni suradnik 1 - za zdravstvo i socijalnu skrb
- 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme - zamjene duže vrijeme odsutnog službenika


- Upute i obavijesti kandidatima
(pdf)