Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Objavljeno: 14. lipnja 2016.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
Izgradnju kabelski dalekovod KB 10(20) kV Brodsko Vinogorje, rasklopište, interpolacija i povezivanje transformatorskih stanica

Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)