Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Grad Slavonski Brod

Objavljeno: 05. rujna 2016.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - izgradnja kolnika i
pješačko - biciklističke staze u Zagrebačkoj ulici, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 4881 , 4924, 4923, 4922 k.o. Slavonski Brod, k . č. br. 3084 i 3048 k.o. Brodski Varoš (Slavonski Brod, Zagrebačka ulica).

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta - Grad Slavonski Brod (pdf)