Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Objavljeno: 03. studenoga 2016.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine, izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog
sustava - izgradnja odvodnje otpadnih voda grada Slavonskog Broda FAZA II.

Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)