Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja kolnika u Cetinskoj ulici

Objavljeno: 04. studenoga 2016.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- Izgradnju infrastrukturne građevine prometnog sustava, cestovnog prometa - izgradnja kolnika u Cetinskoj ulici
na k.č.br. 3058/2, 3059/2 i 3057/4 k.o. Brodski Varoš

Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)