Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - kolnik u Obrtničkoj ulici, 3. skupine

Objavljeno: 04. studenoga 2016.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - Izgradnja infrastrukturne građevine prometnog sustava, cestovnog prometa - kolnik u
Obrt,ničkoj ulici, 3. skupine na k.č.br.1371/6, 1371/4, 1371/7, 1371/15, 1414/9, 1393, 1468 k.o. Brodsko Vinogorje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - kolnik u Obrtničkoj ulici, 3. skupine (pdf)