Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Županjska ulica

Objavljeno: 04. studenoga 2016.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku! izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene.ii prometnog sustava cestovnog prometa
infrastrukturna namjena-odvodnja, 3. skupine na k.č.br. 2105, 2104/2, 2106/1, 2108/8, 2107/8, 3087/2, 2110/8, 2109/8, 2111/14, 2117/8, 2116/8 k.o. Brodski Varoš (Slavonski Brod, Županjska ulica).

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Županjska ulica (pdf)