Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja kolnika u Slavonskoj ulici - produžetak, sa odvojcima u Moslavačkoj ulici I i II

Objavljeno: 04. studenoga 2016.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za Izgradnju infrastrukturne građevine prometnog sustava, cestovnog prometa -
izgradnja kolnik? u Slavonskoj ulici - produžetak, sa odvojcima u Moslavačkoj ulici I i II na k.č.br. 3083, 2010/16, 2011/2, 2016/3, 2018/5, 2025/5, 2018/3, 2025/5 k.o. Brodski Varoš

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja kolnika u Slavonskoj ulici - produžetak, sa odvojcima u Moslavačkoj ulici I i II (pdf)