Javni pozivi i natječaji

Natječaj za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica -božićna drvca

Na temelju Odluke o zakupu građevinskog zemljišta i javnih površina na području grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 08/09.), Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 19/08.), te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica (Službeni glasnik grada Slavonskog Broda br. 5/14.) Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica
-božićna drvca-

Naziv lokacije i broj mjesta:

1. Naselje Slavonija I (k.č.br. 2503/1 k.o. Brod) -  2 mjesta (br.1.i 1A)
2. Naselje Andrija Hebrang (k.č.br. 6321/1 k.o. Brod) -  2 mjesta (br.2.i 2A)
3. Podvinje – Trg sv. Antuna (k.č.br. 4375 k.o. Podvinje) -  1 mjesto (br. 3.)
4. Ulica P. Krešimira IV (k.č.br. 2558/4 k.o. Brod) -  1 mjesto (br. 4.)
5. Ulica J.J.Strrossmayera (k.č.br. 4595/1 k.o. Brod) (kod skretanja za Bakačevu ulicu) -  1 mjesto (br. 5.)
6. Zrinska ulica (k.č.br. 2935/1 k.o. Brod) (kod skretanja u Jagićevu ulicu) - 1 mjesto (br. 6.)
7. Gundulićeva ulica (k.č.br. 3468/1 k.o. Brod) (kod skretanja u Horvatovu ulicu) -  2 mjesta (br. 7. i 7A)
8. Ulica P. Krešimira IV (k.č.br. 3541/1 k.o. Brod) (ispred Hrvatskih šuma) -  1 mjesto (br. 8.)
9. Ulica E. Kumičića (k.č.br. 4879 k.o. Brod) -  1 mjesto (br. 9.)
10. Trg Josipa Stadlera (k.č.br. 3541/6 k.o. Brod) -  1 mjesto (br. 10.)
11. Ulica Petra Svačića (k.č.br. 1900/2 k.o. Brod) -  10 mjesta (br. 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. )
12. Kvaternikova ulica (k.č.br. 1812/1 k.o. Brod) (Mali Pariz – ispred mjesnog doma) -  1 mjesto (br. 21.)
13. Ulica Stjepana Radića (k.č.br. 3677/5 k.o. Brod) (skretanje za Ulicu I. Vojnovića) -  1 mjesto (br. 22.)
14. Brodsko Vinogorje (k.č.br. 1117/1 k.o. Vinogorje) (ispred mjesnog doma) - 1 mjesto (br. 23.)
15. Ulica J.J.Strrossmayera (k.č.br. 4310/1 k.o. Brod) (iza parkirališta) - 1 mjesto (br. 24.)
16. Vinogradska cesta (k.č.br. 96/2 k.o. Brod) (ispred mjesnog doma) - 1 mjesto (br. 25.)
17. Ulica sv. Antuna – Mali Pariz (k.č.br. 6264/1 k.o. Brod) - 1 mjesto (br. 26.)

Javna površina daje se u zakup na vrijeme od 8 dana (od 17. do 24. prosinca 2016. godine). Broj mjesta koja se daju u zakup – 29 prodajnih mjesta prema preglednom planu koji se može pogledati na Službenim stranicama Grada, te na oglasnoj ploči Gradske Uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod.
Početna cijena za sva prodajna mjesta je 400,00 kn po mjestu-

- namjena: prodaja božićnih drvaca
Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.
Sudionik natječaja u ponudi mora priložiti rješenje o upisu u odgovarajući registar, ako je poljoprivredni proizvođač potvrdu Ureda za gospodarstvo Brodsko-posavske županije o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača, Potvrdu Ureda za gospodarstvo Brodsko-posavske županije o upisu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca, te potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo da nema neizmirenih obveza prema Gradu, upravna pristojba 20,00 kuna.
Sudionik natječaja u ponudi mora navesti ime i prezime, naziv tvrtke, adresu, OIB, visinu zakupnine koju nudi, te točnu oznaku lokacije za koju se natječe, točan br. mjesta na lokaciji za koje se natječe.
Pismene ponude dostavljaju se poštom, preporučeno, u zatvorenom omotu, ili neposredno u pisarnicu Grada na adresu:

GRAD SLAVONSKI BROD
«NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA TRGOVINU NA MALO
IZVAN PRODAVAONICA I TRŽNICA (BOŽIĆNA DRVCA) – NE OTVARAJ»
35000 Slavonski Brod, Vukovarska 1

Rok za podnošenje prijava je 10 dana računajući od prvog narednog dana objave javnog natječaja u tisku.
Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najveći ponuđeni iznos zakupnine za pojedino mjesto.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti novčani iznos, prednost ima ponuditelj čija je ponuda ranije pristigla na natječaj.
Ponuditelj od ponude može odustati isključivo do trenutka otvaranja pristiglih ponuda, i to pisanim putem ili davanjem izjave na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, a što će se navesti u zapisniku.
Prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, koja će se održati u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, 22. studenog 2016. godine u 12,00 sati.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će Gradonačelnik grada Slavonskog Broda.
Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela ovog natječaja odnosno neizbora najpovoljnije ponude bez bilo kakvih obveza prema ponuditeljima.
Zakašnjele i nepotpune prijave odbacit će se posebnim zaključkom.

Pregledni plan

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Natječaj za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica -božićna drvca