Javni pozivi i natječaji

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slavonskog Broda Zona malog gospodarstva Kolonija

Objavljeno: 14. studenoga 2016.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, br. NN 91/96, 68/98, 137/99., 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), te Zaključka Gradskog poglavarstva o usvajanju investicijskog elaborata za izgradnju Zone malog gospodarstva Kolonija KLASA: 302-01/08-01/24, URBROJ: 2178/01-07-08-02, Gradonačelnik raspisuje

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slavonskog Broda Zona malog gospodarstva Kolonija (pdf)

Javnom natječaju izlaže se građevinsko zemljište u Slavonskom Brodu, Zona malog gospodarstva Kolonija i to:

1. k.č. br. 325/47 Građevinsko zemljište Površina: 1726 m2 k.o. Slavonski Brod
2.   k.č. br. 352/13 Građevinsko zemljište Površina: 1969 m2 k.o. Slavonski Brod