Javni pozivi i natječaji

Oglas za imenovanje u službu na određeno vrijeme

Objavljeno: 14. studenoga 2016.

Na temelju odredbe članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i  61/11.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda objavljuje

Oglas za imenovanje u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto

- pročelnik Upravnog odjela
      - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog privremene nesposobnosti za rad odsutnog službenika.

 

Prilog:
- Oglas za imenovanje u službu na određeno vrijeme (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)