Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručni referent 1 knjigovođa

Objavljeno: 06. veljače 2017.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto
stručni referent 1 knjigovođa - analitičar u Upravni odjel za financije i računovodstvo

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručni referent 1- knjigovođa – analitičar u Upravni odjel za financije i računovodstvo.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda, u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 7. veljače 2017. godine, prema sljedećem rasporedu:  

I grupa, s početkom u 9,00 sati:
1.  Anita Tunjić
2.  Amira Kapidžić Bajrić
3.  Antonija Horvatović
4.  Mateja Bošnjak
5.  Marijan Duralija
6.  Ana Tomašić
7.  Martina Alaberović
8.  Ivana Vrhovčević

II grupa, s početkom u 11,00 sati
1.  Valentina Talić
2.  Katarina Boroz
3.  Mirela Bikčević
4.  Ivana Šavorić- Vuk
5.  Andrea Vidaković
6.  Ivona Bošnjaković
7.  Stipetić Monika
8.  Melita Cvitan
9.  Marija Ćurčić