Javni pozivi i natječaji

Poziv na iskaz interesa za korištenje socijalne usluge pomoći u kući za starije osobe

Objavljeno: 07. travnja 2017.

Grad Slavonski Brod - Upravni odjel za društvene djelatnosti objavljuje poziv za iskaz interesa za korištenje socijalne usluge pomoći u kući za starije i nemoćne osobe
Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području grada Slavonskog Broda starije od 65 godina života koji žive u staračkim ili samačkim kućanstvima kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe

POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE
SOCIJALNE USLUGE POMOĆI U KUĆI ZA STARIJE OSOBE

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda  objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za korištenje socijalne usluge pomoći u kući.
Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanjem potreba starijih stanovnika grada Slavonskog Broda za organiziranom skrbi kroz program „Pomoći u kući“.

1. Tko se može prijaviti
Na poziv za iskaz interesa za korištenje socijalne usluge pomoći u kući mogu se prijaviti:

2. Koje se usluge pružaju

3. Rokovi  i način prijave
Zainteresirane osobe za korištenje usluge pomoći u kući prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom, osobno ili e-mailom, isključivo na propisanom Obrascu za prijavu.
Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Rok za dostavu prijava je 21. travnja 2017. godine

4.  Popis dokumenata koje je potrebno dostaviti uz propisani obrazac

Kontakt telefoni za sve dodatne informacije: 035/217-085; 035/217-087

 

Prilog:
- Obrazac (pdf)