Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za katastar i gruntovnicu

Objavljeno: 12. travnja 2017.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda (KLASA:112-01/16-01/9;2178/01-07-16-4 od 15. ožujka 2016. godine, KLASA:112-01/16-01/9; 2178/01-07-16-13 od 6. srpnja 2016. godine i KLASA:112-01/16-01/9, URBROJ:2178/01-07-16-23 od 16. studenog 2016. godine, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Slavonskog Broda, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za gospodarstvo na radno mjesto

- VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA KATASTAR I GRUNTOVNICU
      - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Prilog:
- Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)