Javni pozivi i natječaji

Roditelji osnovnoškolaca mogu do 14. srpnja predati zahtjev za nabavku školskih udžbenika

Objavljeno: 13. lipnja 2017.

skolski pribor1 resize

Grad Slavonski Brod je u školskoj godini 2014./2015. financirao nabavu novih školskih udžbenika za učenike gradskih osnovnih škola, a 2015./2016. te 2016./2017. školske godine izvršena je razmjena i nadokupljeni su udžbenici koji su nedostajali.

Gradska uprava ovim putem moli sve roditelje koji su u školskoj 2016./2017. godini stekli pravo na besplatne udžbenike da u što kraćem vremenu vrate školske udžbenike u gradske osnovne škole, jer u tom slučaju, ukoliko i dalje ispunjavaju uvjete, imaju pravo na besplatne udžbenike za svoje školarce u novoj školskoj godini.

Pozivamo sve roditelje koji ispunjavaju uvjete da podnesu zahtjev za nabavkom školskih udžbenika od strane Grada. Razmjena udžbenika će se obaviti u školama, a ukoliko ne bude dovoljan broj udžbenika Grad Slavonski Brod će sufinancirati nabavu školskih udžbenika s 300,00 kuna po učeniku od I. – IV. razreda osnovne škole, te sa 600,00 kuna po učeniku V. – VIII. razreda osnovne škole.

Pravo na nabavku školskih udžbenika imaju učenici iz obitelji s troje i više djece, kojima su mjesečni neto prihodi kućanstva manji od 2.000,00 kuna po članu obitelji, a koji ne ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu kod Centra za socijalnu skrb.

Korisnici zajamčene minimalne pravo na sufinanciranje udžbenika ostvarit će u skladu s odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Zahtjevu za nabavku udžbenika, koji je moguće preuzeti u Pisarnici Gradske uprave i na službenoj web stranici Grada Slavonskog Broda, roditelji učenika iz obitelji s troje i više djece obvezno moraju priložiti sljedeće dokaze:
a. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika
b. Preslike rodnih listova djece
c. Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka u 2016.godine (za oba roditelja i radno
  sposobne članove kućanstva )
d. Za roditelje i članove kućanstva koji su nezaposleni – Potvrda Hrvatskog zavoda za
  zapošljavanje – Područni ured Slavonski Brod o vođenju u evidenciji nezaposlenih
  osoba
e. Za zaposlene roditelje i članove kućanstva – potvrda o plaći za zadnja tri mjeseca
f. Ostala primanja u kućanstvu ( mirovina , rodiljna naknada…) – potvrda
g. Preslika računa podnositelja zahtjeva (IBAN račun)

Zahtjeve za nabavku udžbenika u novoj školskoj godini dostaviti najkasnije do 14. srpnja 2017. godine.

Zahtjev za sufinanciranje nabavke udžbenika