Javni pozivi i natječaji

Glazbena škola Slavonski Brod - upis u 1. razred srednje škole

Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 52/14. i 7/17.), temeljem točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (NN 48/17.) u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15.) Glazbena škola Slavonski Brod oglašava:
 
NATJEČAJ
za upis u I. razred srednje škole za školsku godinu 2017./2018.

1.    Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju  kandidati koji su uspješno položili prijamni ispit za srednju glazbenu školu. Prijamnom ispitu mogu pristupiti kandidati koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred za srednju glazbenu školu, pod jednakim uvjetima u skladu s odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.
2.    Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.
3.    U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina, a najkasnije do 18 godina života, u skladu s člankom 8. stavkom 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju. (NN 130/11).
4.    Iznimno, u prvi razred srednje glazbene škole, za zanimanje glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do navršene 22 godine života te za zanimanje glazbenik pjevač učenici do navršene 24 godine života.
5.     Na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u prvi razred srednje glazbene škole i učenicima koji ne ispunjavaju uvjete od točke 1. do točke 4. ovog natječaja.
6.    Iznimno u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat stariji od 18 godina, koji ne ispunjava uvjet naveden u točkama  4. i 5. ovog natječaja, uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
7.    Prijave i upis kandidata u prvi razred Glazbene škole Slavonski Brod provodi se putem
Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
8.    U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

Više o samom natječaju, pogledajte u privitku.

NATJEČAJ

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Glazbena škola Slavonski Brod - upis u 1. razred srednje škole