Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - - Rekonstrukcija Turopoljske ulice

Objavljeno: 29. lipnja 2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- Infrastrukturnu namjenu, prometni sustav cestovnog prometa,
- Rekonstrukcija Turopoljske ulice u Slavonskom Brodu na k.č. br. 914/52, 932/2, 931/8 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Turopoljska ulica).

- Javni poziv za uvid u spis predmeta - - Rekonstrukcija Turopoljske ulice (pdf)