Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja kalno-pješačkog pristupa u Ulicama Krivača l i Krivača 111

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja g rađevinske dozvole za
- Infrastrukturnu namjenu, prometni sustav cestovnog prometa,
- Izgradnja kalno-pješačkog pristupa u Ulicama Krivača l i Krivača 111 na k. č.br. 2955/2, 2959, 2938/2 i 2945 k.o. Podvinje (Ulica Krivača l i Krivača 111)

- Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja kalno-pješačkog pristupa u Ulicama Krivača l i Krivača 111 (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja kalno-pješačkog pristupa u Ulicama Krivača l i Krivača 111