Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja kalno-pješačkog pristupa u Ulicama Krivača l i Krivača 111

Objavljeno: 04. srpnja 2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja g rađevinske dozvole za
- Infrastrukturnu namjenu, prometni sustav cestovnog prometa,
- Izgradnja kalno-pješačkog pristupa u Ulicama Krivača l i Krivača 111 na k. č.br. 2955/2, 2959, 2938/2 i 2945 k.o. Podvinje (Ulica Krivača l i Krivača 111)

- Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja kalno-pješačkog pristupa u Ulicama Krivača l i Krivača 111 (pdf)