Javni pozivi i natječaji

Upute i obavijesti kandidatima - prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto – viši stručni suradnik 1 za operacije iz područja konkurentnosti i kohezije

Objavljeno: 04. srpnja 2017.

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08. i 61/11.), Upravni odjel za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda raspisao je javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 62/2017 od  30. lipnja 2017. godine za

prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - viši stručni suradnik 1 za operacije iz područja konkurentnosti i kohezije - 1 izvršitelj/ica


Prilog:
- Upute i obavijesti kandidatima - prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto – viši stručni suradnik 1 za operacije iz područja konkurentnosti i kohezije (pdf)