Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto samostalni upravni referent za poslove izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Objavljeno: 06. srpnja 2017.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 ZA IZDAVANJe DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 ZA POSLOVE IZDAVANJA DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE


Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 ZA POSLOVE IZDAVANJA DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 7. srpnja 2017. godine, s početkom u 9,00 sati,  a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:
 
1. Tamara Mokricki, Sibinj
2. Kristina Cimbal Ljubičić, Sibinj
3. Ana Moržan, Josipovac
4. Emina Hodžić, Kutjevo
 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.


Povjerenstvo za provedbu oglasa