Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za operacije iz područja učinkoviti ljudski potencijali

Objavljeno: 12. srpnja 2017.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda te pregleda prijava pristiglih na natječaj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA OPERACIJE IZ PODRUČJA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA OPERACIJE IZ PODRUČJA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda, u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 13. srpnja 2017. godine, s početkom u 9,00 sati

 
1.  Valentina Vuksanović, Slavonski Brod
2.  Martina Dukić,  Slavonski Brod
3.  Tanja Ačkar, Slavonski Brod
4.  Robert Lacković, Slavonski Brod
5.  Lidija Blažević, Slavonski Brod
6.  Karmen Dizdar-Grgurević, Slavonski Brod
7.  Krunoslav Đurković, Slavonski Brod
8.  Ivanka Soldo, Zagreb
    
 Kandidati koji su se prijavili na više natječaja biti će testirani iz poznavanja rada na uredskim aplikacijama (informatičko testiranje) i iz engleskog jezika samo jedanput.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za provedbu natječaja