Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za javnu nabavu

Objavljeno: 01. rujna 2017.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA JAVNU NABAVU te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA JAVNU NABAVU

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA JAVNU NABAVU u Upravni odjel za financije i računovodstvo.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 4. rujna 2017. godine,  a pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa prema sljedećem rasporedu:

u 9,00 sati
1.   Ivana Međurečan Tunuković, Slavonski Brod
2.   Ivana Ević, Kruševica
3.   Marina Tolić, Trnjani    
4.   Đurđica Živić, Slavonski Brod
5.   Ana Suman, Slavonski Brod
6.   Monika Colić, Slobodnica
7.   Sanja Šarić, Pleternica

u 10,30 sati
8.   Marina Maoduš, Selna
9.   Dajana Vrljić, Slavonski Brod
10. Valerija Marinić, Slavonski Brod
11. Ljubica Stvorić, Slavonski Brod
12. Mateja Zirdum, Slavonski Brod
13. Mia Bančić, Slavonski Brod
14. Karmen Dizdar Grgurević, Slavonski Brod
15. Ana Cvitković, Slavonski Brod
16. Gorana Timarac, Cernik
17. Sanja Oroz, Slavonski Brod
18. Dunja Odobašić, Donja Vrba

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za provedbu oglasa