Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik za operacije iz područja konkurentnosti i kohezije

Objavljeno: 18. listopada 2017.

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11. dalje:ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016. i 16. studenog 2016. godine, pročelnica Upravnog odjela za integrirana teritorijalna ulaganja Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja, na radno mjesto

- viši stručni suradnik 1 za operacije iz područja konkurentnosti i kohezije
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi obavljanja poslova službenice odsutne na duže vrijeme.

 

Prilog:
- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik za operacije iz područja konkurentnosti i kohezije (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)