Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za operacije iz područja konkurentnosti i kohezije

UPRAVNI ODJEL ZA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA:112-01/17-01/53
URBROJ: 2178/01-07-17-12
Slavonski Brod, 30. listopada 2017. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA OPERACIJE IZ PODRUČJA KONKURENTNOSTI I KOHEZIJE te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA OPERACIJE IZ PODRUČJA KONKURENTNOSTI I KOHEZIJE

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su se prijavili
na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA OPERACIJE IZ PODRUČJA KONKURENTNOSTI I KOHEZIJE u Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 31. listopada 2017. godine, s početkom u 09,00 sati, a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

u 09,00 sati:

1. KARMEN DIZDAR - GRGUREVIĆ
2. DUBRAVKA BERAKOVIĆ
3. SANJA OROZ

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.


Povjerenstvo za provedbu oglasa

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za operacije iz područja konkurentnosti i kohezije