Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - zahvat u prostoru - deponija otpada

Objavljeno: 03. studenoga 2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za:
- zahvat u prostoru - deponija otpada,

na katastarskim česticama k.c.br. 4865/2, 4846, 4865/1, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Stanka Vraza bb).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.11 .2017 u 09:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska 1 (soba 32).
Ill. Pozivu se može odazvati stranka osobno iii putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. lzmjena i dopuna lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta - zahvat u prostoru - deponija otpada (pdf)