fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Upravno vijeće Gradske knjižnice Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, na temelju članka 3. Zakona o knjižnicama i dopunama Zakona o knjižnicama i članka 28. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod objavilo je Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu. Natječaj je objavljen 11. studenog 2017. u listu Glas Slavonije a pismene prijave kandidati trebaju dostaviti u roku od 15 dana od objave natječaja u navedenom listu. Tekst Natječaja se nalazi u privitku.

 

Upravno vijeće Gradske knjižnice Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, na temelju članka 3. Zakona o knjižnicama i dopunama Zakona o knjižnicama i članka 28. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod

N A T J E Č A J
ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICU

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 69/09) te:
-da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
Kandidat koji se natječe mora dostaviti životopis, opis dosadašnjeg rada i svoj program rada za mandatno razdoblje od četiri godine.
UZ PROGRAM RADA ZA NATJEČAJ JE POTREBNO PRILOŽITI PRESLIKE ILI ORIGINALE SLIJEDEĆIH DOKUMENATA:
- domovnicu,
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme (diploma),
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- potvrdu o položenom stručnom ispitu za knjižnično osoblje,
- dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
- potvrdu o radnom stažu u knjižničarskoj struci i
- uvjerenje o nekažnjavanju.
UVJETNU PREDNOST, ODNOSNO PREDNOST POD JEDNAKIM UVJETIMA, KOD PREDMETNOG NATJEČAJA IMAJU:
- osobe koje ispunjavaju uvjete po posebnom zakonu (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,...)
- kandidati koji imaju voditeljsko radno iskustvo (radno organizacijske sposobnosti)
- djelatnici Ustanove
Da bi neku od navedenih, uvjetnih prednosti kandidat konzumirao na istu se mora pozvati u prijavi za natječaj i za nju treba priložiti dokaze (potvrda, rješenje, ugovor,...)
Tekst po ovom Natječaju bit će objavljen u dnevnom tisku.
PISMENE PRIJAVE ZA NATJEČAJ KANDIDATI TREBAJU DOSTAVITI U ROKU OD 15 DANA OD OBJAVE NATJEČAJA NA ADRESU:
Gradska knjižnica Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Za natječaj“
Po okončanom natječajnom postupku kandidat može zatražiti povrat priložene originalne dokumentacije.
Nepotpune i nepravovaljane prijave kandidata neće se razmatrati.
O rezultatima Natječaja obavijestiti će se svi kandidati u zakonskom roku.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit