Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za prostorno uređenje grada

Objavljeno: 02. veljače 2018.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša  na radno mjesto
- VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA
      - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Prilog:
- Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za prostorno uređenje grada (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)

Poveznice:
- Prednost kod zapošljavanja
- Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju