Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto upravni referent 1 - za poslove evidentiranja korisnika komunalne naknade

Objavljeno: 02. svibnja 2018.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto upravni referent 1 - za poslove evidentiranja korisnika komunalne naknade te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi


P O Z I V

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto upravni referent 1 – za poslove evidentiranja korisnika komunalne naknade

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto upravni referent 1 - za poslove evidentiranja korisnika komunalne naknade u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 3. svibnja 2018. godine, s početkom u 09,00 sati, a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

1. JOSIP TONČEK
2. MATEA MARIĆ
3. IVANA MATIĆ
4. TATJANA PANIĆ
5. SUZANA ŠUGH
6. GORDANA VUKOVIĆ

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa