Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine infrastrukturne namjene, izgradnja kolnika ceste i odvodnje u Ulici Šiška Menčetića

Objavljeno: 28. svibnja 2018.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građev i nske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, izgradnja kolnika ceste i odvodnje u Ulici Šiška Menčetića , građevina 2. skupine,
na katastarskim česticama k. č. br. 5233/19, 6265 i 6221 , k.o. Slavonski Brod.
ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.06.2018 u 08:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, (soba 26).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)