Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - - gradnja kolnika spojne ceste; Ulica Franje Maričevića, Ulica don Ive Prodana i Ulica Vida Došena

Objavljeno: 01. lipnja 2018.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- gradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa 2. skupine
- gradnja kolnika spojne ceste; Ulica Franje Maričevića, Ulica don Ive Prodana i Ulica Vida Došena, uključivo s pješačkom stazom i odvodnjom na k.č.br. 5894/64
, 5894/65, 5894/67 i 6302/1 Maričevića, Ulica don Ive Prodana i Ulica Vida Došena. k.o. Slavonski Brod, Ulica Franje

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.06.2018. godine u 11:00 sati, na lokaciji - Vukovarska 1, Slavonski Brod, Tvrđava Brod

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)