• Ostanite doma

Javni pozivi i natječaji

Lista prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01 .-vjerodostojno tumačenje , 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, na prijedlog Povjerenstva za bodovanje i sastavljanje Liste prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, donosi


Zaključak o utvrđivanju Liste prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (pdf)

- Lista prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (pdf)

 

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Lista prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda