Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija kolektora u Vinogradskoj ulici

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda- rekonstrukcija kolektora u Vinogradskoj ulici, 2. skupine,
    na katastarskim česticama k.č.br. 1065/2, 4877, 5029/3, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Vinogradska ulica).

II. U spis je priložen glavni projekt, zajednička oznaka projekta: 2810/7 - DGH91, iz lipnja 2017. godine, glavni projektant Davor Štrbenac, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1487 (DIPPOLD&GEROLD Hidroprojekt 91 d.o.o., Brezovica, Desprimska 8).

III. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.10.2018. godine u 08;00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska 1 (soba 32)

 

Prilog:
- Javni poziv u spis predmeta (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija kolektora u Vinogradskoj ulici