Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za evidentiranje nerazvrstanih cesta - Aleja Miroslava Krleže i Ulica Josipa Runjanina

KLASA: 940-01/18-01/544
URBROJ: 2178/01-05-18-3
Slavonski Brod, 5. prosinca 2018. godine

             

Na temelju članaka 123. - 133.  Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) te članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (Narodne novine 59/18), Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Aleja Miroslava Krleže u gradu Slavonskom Brodu na k.č. br. 5903/178, 5894/150, 1239/165, 6236/1, 6303/3, 5925/4, 5925/2, 1289/3 i 1291/1 u k.o. Slavonski Brod i nerazvrstana cesta Ulica Josipa Runjanina u gradu Slavonskom Brodu na k.č. br. 4885, 1291/52, 1291/18, 5925/6, 5927/3, 5925/8, 6237, 5921/1, 5920/3, 5919/8, 5917/1, 5916/6, 5915/27, 5914/21, 5914/19, 5914/17, 6037/11, 6037/10, 6037/12, 6034/2, 6032/2, 6031/1, 6029/2, 6027, 6025, 6023, 6021, 6019/1, 6017, 6015/3, 6014/4, 6010/2, 6008/2, 6006/2, 6004, 6001, 6002/1, 6002/2, 6000, 5998, 5996/2, 5994, 5992/3, 5990/3, 5988, 5986, 5984, 5982/3, 5980/3, 5976/3, 5969/2, 5967/3, 5965/2, 5962/3, 5961/2, 5959/2, 5956/4, 5954/7, 5954/4, 5952/3, 5950, 5945/2 i 5948/3 u k.o. Slavonski Brod, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Slavonskog Broda.

Geodetski elaborat izvedenog stanja Aleje Miroslava Krleže i Ulice Josipa Runjanina izradit će tvrtka GEOKOD d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje geodetskih i graditeljskih radova, Matije Gupca 30, Slavonski Brod. Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započet će 7.12.2018. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 10.12.2018. godine od 08:00 do 09:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

                                                                      

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv za evidentiranje nerazvrstanih cesta - Aleja Miroslava Krleže i Ulica Josipa Runjanina